ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΚΕΛΟΣ

Personal Info

Billing Details

Για να πραγματοποιήσετε τη Δωρεά σας στο Σωματείο «Ίκελος», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε την κατάθεση της δωρεάς σας στον τραπεζικό μας λογαριασμό ( IBAN: GR1702602470000530201273260 ) στην Τράπεζα (EUROBANK) γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία συμπληρωματικά με την λέξη «ΔΩΡΕΑ».
  2. Στείλτε το καταθετήριο σας με email στο: info@somateio-ikelos.gr και θα σας απαντήσουμε για επιπεβαίωση.
  3. Μπορείτε να μας καλέσετε κι εσείς στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή αν έχετε τυχόν απορίες.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΚΕΛΟΣ
Διεύθυνση: Κορίνθου 270-2, Τ.Κ. 26221, Πάτρα, Ν. Αχαΐας
Τηλ.: 2616 007918
Email: info@somateio-ikelos.gr

 

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσφορά σας και σας ευχαριστούμε θερμά που υποστηρίζετε ενεργά τον σκοπό μας!

Μόλις δούμε την Δωρεά σας θα σας αποστείλουμε το αποδεικτικό της κατάθεσης σας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ευχαριστούμε!

Donation Total: €100,00

O ρόλος της Εργοθεραπείας στην Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση

Η Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση αποτελεί την συντομότερη δυνατή ανίχνευση
και αντιμετώπιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων…

Η Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση αποτελεί την συντομότερη δυνατή ανίχνευση και αντιμετώπιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων που πρωτοεμφανίζονται σε ένα άτομο, μέσα από ειδικές υπηρεσίες που παρέχουν γρήγορη κλινική αξιολόγηση και εξατομικευμένη παροχή φροντίδας.  


Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συνιστά μία πλήρη, πολυδιάστατη, πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξη τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας  και την ένταξη και επάνοδό τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.  


Στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης στην ψύχωση, οι εργοθεραπευτές συνεργάζονται με μια διεπιστημονική ομάδα για την αντιμετώπιση των γνωστικών, συναισθηματικών και λειτουργικών διαταραχών που προκύπτουν λόγω της διαταραχής. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας του ατόμου να συμμετέχει στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, προωθώντας την ανεξαρτησία και τη συνολική ευημερία. Η φιλοσοφική βάση της Εργοθεραπείας και της Επιστήμης Έργου στηρίζεται στη γνώση ότι η υγεία και η ευημερία προκύπτει μέσα από τη συμμετοχή μας σε έργα και την παραδοσιακή πεποίθηση ότι η υγεία βελτιώνεται μέσα από το έργο, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, που έχουμε ανάγκη να κάνουμε, που επιθυμούμε και που αναμένεται να κάνουμε, που μας δίνει αίσθηση του «ανήκειν».   


Πιο συγκεκριμένα τα άτομα που βιώνουν το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο παρουσιάζουν δυσκολίες στις νοητικές τους λειτουργίες που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν σε σημαντικές για εκείνους δραστηριότητες. Οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ακόμα μέσα από την εμπλοκή σε ομαδικές δραστηριότητες, η εργοθεραπεία βοηθά τα άτομα να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν ουσιαστικές σχέσεις. Οι βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και στην ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκαλεί η νόσος. Τέλος η διατήρηση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί συχνά σημαντική ανησυχία για τα άτομα με ψύχωση. Οι εργοθεραπευτές συνεργάζονται με  τα άτομα για να εντοπίσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, να αξιολογήσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία και να αναπτύξουν στρατηγικές για να ξεπεράσουν τα πιθανά εμπόδια. Η επαγγελματική αποκατάσταση μέσω της εργοθεραπείας όχι μόνο βοηθά στη διατήρηση ή την απόκτηση απασχόλησης, αλλά συμβάλλει επίσης στην αίσθηση ταυτότητας και αυτοεκτίμησης του ατόμου.  


Συμπερασματικά, η εργοθεραπεία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρώιμη παρέμβαση, αντιμετωπίζοντας τις γνωστικές, κοινωνικές και επαγγελματικές προκλήσεις που μπορεί να βιώνουν τα άτομα. Εστιάζοντας σε εξατομικευμένες, παρεμβάσεις, οι εργοθεραπευτές συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική  υγεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων. Η αναγνώριση της σημασίας της στα πρώιμα στάδια της ψύχωσης είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανθεκτικότητας, της ανεξαρτησίας και της επιτυχούς ένταξης στην κοινότητα.    


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

American Occupational Therapy Association. (2014). Occupational Therapy Practice: Domain & Process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68 (1), 1-40. Retrieved from: http://ajot.aota.org 

Arbesman, M., & Logsdon, D. W. (2011). Occupational therapy interventions for employment and education for adults with serious mental illness: A systematic review. American Journal of Occupational Therapy, 65, 238–246. doi: 10.5014/ ajot.2011.001289

Birken, M., Wong, H. T., McPherson, P., & Killaspy, H. (2021). A systematic review of the published literature on interventions to improve personal self-care for people with severe mental health problems. British Journal of Occupational Therapy, 84(4), 200–211. https://doi.org/10.1177/0308022620979467

Bonnie Kirsh, Lori Martin, Jenny Hultqvist & Mona Eklund (2019): Occupational Therapy Interventions in Mental Health: A Literature Review in Search of Evidence, OccupationalTherapy in Mental Health, DOI: 10.1080/0164212X.2019.1588832

Maniam, Y., Kumaran, P., Lee, Y. P., Koh, J., & Subramaniam, M. (2016). The journey of young people in an early psychosis program involved in participatory photography. British Journal of Occupational Therapy, 79(6), 368–375. https://doi.org/10.1177/0308022615621567

McCleery A (2019) Cognitive impairment in psychotic illness: prevalence, profile of impairment, developmental course, and treatment considerations. Dialogues in Clinical Neuroscience 21(3): 239–248.


Σχετικές Αναρτήσεις