ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΚΕΛΟΣ

Personal Info

Billing Details

Για να πραγματοποιήσετε τη Δωρεά σας στο Σωματείο «Ίκελος», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε την κατάθεση της δωρεάς σας στον τραπεζικό μας λογαριασμό ( IBAN: GR1702602470000530201273260 ) στην Τράπεζα (EUROBANK) γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας στην αιτιολογία συμπληρωματικά με την λέξη «ΔΩΡΕΑ».
  2. Στείλτε το καταθετήριο σας με email στο: info@somateio-ikelos.gr και θα σας απαντήσουμε για επιπεβαίωση.
  3. Μπορείτε να μας καλέσετε κι εσείς στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή αν έχετε τυχόν απορίες.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΚΕΛΟΣ
Διεύθυνση: Κορίνθου 270-2, Τ.Κ. 26221, Πάτρα, Ν. Αχαΐας
Τηλ.: 2616 007918
Email: info@somateio-ikelos.gr

 

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσφορά σας και σας ευχαριστούμε θερμά που υποστηρίζετε ενεργά τον σκοπό μας!

Μόλις δούμε την Δωρεά σας θα σας αποστείλουμε το αποδεικτικό της κατάθεσης σας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ευχαριστούμε!

Donation Total: €100,00

6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή»

«Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή»

Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης & Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062190, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020».

Οι αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) Με ηλεκτρονικό τρόπο στο email του Σωματείου «ΙΚΕΛΟΣ» komotini@somateio-ikelos.gr με την ένδειξη στο θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», β) Με συστημένη επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270, ΠΑΤΡΑ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ. 26221, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η φράση «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/07/2023 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Photos can be used for commercial purposes

Η ψυχοκοινωνική υγεία και αποκατάσταση αποτελεί ένα πεδίο που επιδιώκει να προάγει την ευημερία και την ποιότητα ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα ή αναπηρίες. Από τη μία πλευρά, η ψυχοκοινωνική υγεία εστιάζει στην πρόληψη των ψυχικών προβλημάτων και τη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας, ενώ από την άλλη πλευρά, η αποκατάσταση στοχεύει στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που έχουν πληγεί από ψυχικά προβλήματα. Η ψυχοκοινωνική υγεία και αποκατάσταση συνδυάζει πολλαπλές προσεγγίσεις, όπως η παροχή προληπτικής φροντίδας, η παροχή ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης, η κοινωνική ενσωμάτωση, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την αυτονομία, την ευημερία και την ενσωμάτωση αυτών των ατόμων στην κοινωνία.

 

Η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ένταξης αυτών των ατόμων. Η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία επικεντρώνεται στην παροχή φροντίδας, στήριξης και ευκαιριών για αυτονομία, ανεξαρτησία και ενσωμάτωση στην κοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής φροντίδας, θεραπευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής υποστήριξης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν περιβάλλοντα και υποδομές που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της ζωής και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία απαιτεί συνεργασία μεταξύ διάφορων φορέων, όπως οικογένεια, επαγγελματικοί φορείς, ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί υπηρεσιακοί φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορους τομείς. Οι ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε πολλά πεδία, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η περιβαλλοντική προστασία, η ανθρωπιστική βοήθεια και η κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, οι ΜΚΟ συχνά συνεργάζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα για να επιτύχουν τους στόχους τους και να διευρύνουν την επίδρασή τους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη και ευκαιρίες συνεργασίας σε ΜΚΟ για την υλοποίηση δράσεων που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική ανταλλαγή και την ανθρωπιστική βοήθεια. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι ΜΚΟ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας και να επηρεάζουν τις πολιτικές και την κοινωνία για το κοινό καλό. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΚΟ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλουν στην προώθηση της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

One of my favorite parts of teaching subtraction is showing students how many helpful strategies they can use as they problem solve! As students grow more comfortable with concrete examples of subtraction, they are ready for more abstract strategies.

Chances are that your students are already familiar with many of these strategies from learning addition. In fact, it can help students to see how they use the strategy differently for subtraction than they do for addition.  

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΙΚΕΛΟΣ» στο Θρυλόριο Κομοτηνής

Το Οικοτροφείο «ΙΚΕΛΟΣ» στο Θρυλόριο Κομοτηνής θα φιλοξενεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Στις 15 Οκτωβρίου 2022 έγινε η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο «ΙΚΕΛΟΣ» στο Θρυλόριο Κομοτηνής. Η δομή εντάσσεται στην Πράξη «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με Κωδικό ΟΠΣ 5062190 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Το Οικοτροφείο αποτελεί φορέα εφαρμογής της Ψυχοκοινωνικής Θεραπευτικής Αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα πλαίσιο διαβίωσης, υποστήριξης και θεραπείας για άτομα με νοητικές και ψυχικές διαταραχές, με σκοπό την αποασυλοποίηση, τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Το θεραπευτικό έργο του Οικοτροφείου επιτελείται μέσα από οργανωμένες θεραπευτικές πράξεις και δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ωφελουμένων της μονάδας.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Το Οικοτροφείο «ΙΚΕΛΟΣ» στο Θρυλόριο Κομοτηνής θα φιλοξενεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η θεραπευτική ομάδα στα πλαίσια λειτουργίας του Οικοτροφείου θα υλοποιήσει παρεμβάσεις απευθυνόμενες στον ωφελούμενο – ασθενή, στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και στην κοινότητα.

«Το όραμα του Σωματείου ″ΙΚΕΛΟΣ″ είναι η δημιουργία μιας κοινότητας η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ψυχικά ασθενούς και θα εξαλειφθεί το στίγμα προς αυτούς», δήλωσε η πρόεδρος του Σωματείου κα Νικολοπούλου Λεμονιά.

Σχετικές Αναρτήσεις