Πλούσιες και αδιάλειπτες οι δράσεις ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης τροφίμων από τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών του ΙΚΕΛΟΥ στην Ήλιδα.  Οι...