Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με Κωδικό ΟΠΣ 5062190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ