ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ>> ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΥΖΗΝ

Το Σωματείο <<Ίκελος>> ανέλαβε το 2014 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη ευπαθών ομάδων ευζήν>> σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας  το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ>> ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΣΤΕΓΑΖΩ

Το Σωματείο <<Ίκελος>> ανέλαβε το 2014 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη ευπαθών ομάδων φροντίζω>> σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου  το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΣΤΕΓΩΝ>> ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το Σωματείο <<ΙΚΕΛΟΣ>> υλοποιεί από τον Μάρτιο 2017 υλοποιεί το Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και με Ενδιάμεση Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ>> αρ. ΟΠΣ 5002295

Το Σωματείο <<Ίκελος>> υλοποιεί το Πρόγραμμα Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών  , Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή συσσιτίου στο Δήμο Ήλιδας από 1/5/2017. Το ανωτέρω Πρόγραμμα έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού , Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων>> του Ε.Π. <<Δυτική Ελλάδα>>.

Η δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, δομής παροχής συσσιτίων καθώς και κοινωνικού φαρμακείου έχει στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από μια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα των αστέγων, των άπορων καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή. Οι παραπάνω ομάδες αποτελούν και τους άμεσα ωφελούμενους του προγράμματος. Η χρηματοδότηση αφορά τα λειτουργικά έξοδα των δομών και τη μισθοδοσία του προσωπικού αλλά όχι τα προϊόντα που παρέχονται (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, είδη ένδυσης). Αυτά θα συγκεντρώνονται ύστερα από δωρεές, χορηγίες και την απλή, καθημερινή προσφορά όλων μας. Το πνεύμα λειτουργίας του προγράμματος προβλέπει την ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων των υπηρεσιών των Δήμων και την προσφορά συμπολιτών μας (πολιτών και επιχειρηματιών ) για την κάλυψη των αναγκών των δομών. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για το προσωπικό, το οποίο αποτελείται από νέους άνεργους  αποτελεί στόχο της Πράξης με γνώμονα την καταπολέμηση της ανεργίας της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δημιουργήθηκε έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη συμπαράσταση των ανθρώπων που χρήζουν άμεσης ανάγκης και την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Δήμου Ήλιδας, όπου και δρα. Παρέχει τρόφιμα, ενδύματα-υποδήματα, είδη ψυχαγωγίας και ατομικής υγιεινής.

Το έργο του κοινωνικού φαρμακείου στηρίζεται στις αρχές της Κοινωνικής αλληλεγγύης και παρέχει φαρμακευτική περίθαλψη σε άπορους , ανασφάλιστους ,άνεργους και άστεγους . Με αυτή την κοινωνική δομή ενισχύουμε την κοινωνική προσφορά στην καθημερινή μάχη που δίνουμε για να στηρίξουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, παρέχοντας δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.
Η Δομή των Κοινωνικών Συσσιτίων του Δήμου Ήλιδας  παρέχει καθημερινά γεύματα σε συμπολίτες μας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, άποροι, άστεγοι. Βασική προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων είναι να διαμένουν στα όρια του Δήμου Ήλιδας και να πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να επιλεχθούν κατόπιν αιτήσεώς τους . Το συσσίτιο  λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή όλες τις ημέρες του χρόνου με ωράριο 12:00-15:00. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους, οι ωφελούμενοι  έχουν τη δυνατότητα επιλογής σίτισης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που  υλοποιείται  για το σκοπό αυτό. Εναλλακτικά, μπορούν να παραλαμβάνουν και να καταναλώνουν την μερίδα τους εκτός του χώρου του Συσσιτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό . Για την πραγματοποίηση και την εξέλιξη του έργου αυτού, είναι για μας πολύτιμη κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος και ανιδιοτελούς προσφοράς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΣΧΕΔΙΟ: «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ»

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» υλοποιείται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με Φορέα διαχείρισης το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ».

                Απευθύνεται σε άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές παιδικής προστασίας ή σε Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας ή σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων ή άτομα που έχουν καταγραφεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, κλπ.).

                Γενικός σκοπός του σχεδίου παρέμβασης είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των αστέγων πολιτών, προκειμένου να αποκτήσουν στοιχειώδης συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης, καθώς και εργασιακής ένταξης.

                Στόχοι του σχεδίου αποτελούν:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης (διάρκεια έως 18 μήνες) μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
  • Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
  • Άρση του κοινωνικού στίγματος του αστέγου
  • Ένταξη στην αγορά εργασίας (διάρκεια έως 12 μήνες) – ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΨΥΧΑΡΓΩΣ>>

Από 1/10/2018 το Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ ανέλαβε να λειτουργεί Οικοτροφείο δυναμικότητας δεκαπέντε χρονίων ασθενών με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στην περιοχή των Αμπελοκήπων (αρ. άδειας ίδρυσης Γ3β/Γ.Π.68739 -28/9/2018) και Προστατευόμενο Διαμέρισμα δυναμικότητας 4 ενοίκων (αρ. άδειας ίδρυσης Γ3β/Γ.Π. 73038).

 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΨΥΧΑΡΓΩΣ>>

Από 1/06/2020 το Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ ανέλαβε να λειτουργεί Κέντρο Ημέρας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής (αρ. άδειας λειτουργίας Αρ. Πρωτ.:Γ3β/Γ.Π.7830).
Μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας το Σωματείο μας στοχεύει:
– Στην πρόληψη υποτροπής
– Στην αποφυγή και μείωση του χρόνου κλειστής περίθαλψης ατόμων με ψυχικές διαταραχές
– Στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αναγκών των ατόμων προκειμένου να καταστεί εξατομικευμένο αποκαταστασιακό πρόγραμμα για τον καθένα
– Στην ένταξη του ατόμου σε μια ποικιλία κοινωνικοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
– Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινότητας με στόχο την άρση του κοινωνικού στίγματος

Υπηρεσίες που παρέχει:

– Ψυχολογική εκτίμηση και παρακολούθηση
– Συμβουλευτική/καθοδήγηση για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των μελών του Κέντρου Ημέρας
– Υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων και οικογενειών
– Ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας
– Δραστηριότητες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης: Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία Εργοθεραπεία Ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων , αθλητισμό , Εικαστικά Συμμετοχή σε πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα.