ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι κύριοι τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί το Σωματείο είναι οι κάτωθι:

  • Προαγωγή και Πρόληψη υγείας παιδιών και ενηλίκων, με ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της ψυχικής υγείας, τον αυτισμό, την εξάρτηση σε ναρκωτικές ουσίες, τη φροντίδα αδύναμων και ηλικιωμένων.
  • Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα αναφορικά με τη σημασία της υγείας καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης-αγωγής υγείας και κοινωνικής αντίληψης.
  • Θεραπευτικές υπηρεσίες σε ομάδες και άτομα οργανωμένων υπηρεσιών που θα εστιάζουν στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, ψυχικών διαταραχών, αυτισμού, εξάρτησης σε ουσίες κλπ.
  • Οργάνωση ειδικών μονάδων οι οποίες θα ειδικεύονται σε καίρια ζητήματα όπως:
    • Η εξυπηρέτηση σύγχρονων αναγκών όπως η αντιμετώπιση ψυχικών ή σωματικών προβλημάτων υγείας ανηλίκων ή ενηλίκων.
    • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικονομικά ασθενέστερων συνανθρώπων μας ανεξαρτήτου ηλικίας, με σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
    • Η εκπαίδευση και απασχόληση ανηλίκων, ενηλίκων και ΑΜΕΑ σε κέντρα-εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και σχολές δια βίου μάθησης.