Ημερίδα για το πρόγραμμα κοινωνικών Δομών του Δήμου Ήλιδας