Στο συννημένο αρχείο μπορείτε να βρείτε τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΙΚΕΛΟΣ_ΔΟΜΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ