Στέγη και εργασία κατάφεραν να εξασφαλίσουν 18 νοικοκυριά συμπολιτών μας που ζούσαν δύσκολη καθημερινότητα, μέσω του σχετικού προγράμματος του Σωματείου «ΙΚΕΛΟΣ» με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  το οποίο παρουσιάστηκε προ μηνών.

Η πρόεδρος του Σωματείου Λεμονιά Νικολοπούλου

Η Χαρά Γουλιάμη, επιστημονικός συνεργάτης του σωματείου ΙΚΕΛΟΣ, Ψυχολόγος

Ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματος είναι  η αποιδρυματοποίηση   των ενηλίκων  που κατοικούσαν σε ιδρύματα.  Ο φυσικός διαχωρισμός από τις κοινότητες και τις οικογένειες περιορίζει σημαντικά την επάρκεια και ετοιμότητα όσων ζουν ή μεγαλώνουν σε ιδρύματα, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινότητά τους και στην ευρύτερη κοινωνία.  Η πορεία του προγράμματος , αλλά και τα πρώτα στοιχεία  πιστοποιούν ότι ο στόχος είναι εφικτός και υλοποιήσιμος.

Το πάνελ από την εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Σωματείου, 32 ωφελούμενοι  εντάχθηκαν επιτυχώς στο πρόγραμμα, στεγάστηκαν σε διαμερίσματα, ενώ οι περισσότεροι εκ των ωφελουμένων εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Τα διαμερίσματα στα οποία διαμένουν οι ωφελούμενοι, είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα (έπιπλα, οικιακές συσκευές, κα).

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, είναι η καθημερινή επαφή των ειδικών επιστημόνων του Σωματείου με τους ωφελουμένους. Τα αρμόδια στελέχη του Σωματείου Ίκελος παρείχαν υπηρεσίες ενημέρωσης, στήριξης και παραπομπής τους σε άλλους φορείς, όπου απαιτήθηκε για την αντιμετώπιση των αναγκών τους (Κέντρο Κοινότητας, ΟΑΕΔ, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πατρέων). Έγινε παρέμβαση-παραπομπή ( όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο) για την αντιμετώπιση δυσκολιών στις συναλλαγές με διάφορες υπηρεσίες και φορείς ( πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, συμπλήρωση εντύπων , χρήση τεχνικών διαμεσολάβησης, νομική βοήθεια).

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε καταγραφή, οργάνωση, παρουσίαση και διάχυση των στοιχείων που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ των ωφελούμενων με βάση τις γνώσεις, ικανότητες και επιθυμίες τους σε σχέση με το επάγγελμα της προτίμησής τους προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η μετάβαση σε μια ζωή με λιγότερες δυσκολίες που χαρίζει ανάταση ψυχής, στους ταλαιπωρημένους και αδικημένους από τη ζωή ανθρώπους είναι ένα ανηφορικό μονοπάτι, το οποίο μαζί με τους ωφελούμενους του προγράμματος καλούνται και οι εργαζόμενοι του Σωματείου «ΙΚΕΛΟΣ» να ανεβούν. Καθημερινές είναι οι δυσκολίες που συναντούν σε τα όλα τα επίπεδα, προκειμένου να απορροφήσουν τους κοινωνικούς κραδασμούς και το σημαντικότερο να βοηθήσουν τους ωφελούμενους να αισθανθούν δυνατοί και χρήσιμοι στην κοινωνία.