Στούς παρακάτω  συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα προσωρινά αποτελέσματα καθώς και την μοριοδότηση των υποψηφίων του προγράμματος «Δομές παροχής βασικών αγαθών» το οποίο θα υλοποιηθεί στον Δήμο Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ : 5002295. Παράλληλα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη δυνατότητα ένστασης επι των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα & Μοριοδότηση Υποψηφίων

αποτελεσματα κοινωνικων δομών ΙΚΕΛΟΣ