Προσωρινά αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με Κωδικό ΟΠΣ 5062190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Επίσης επισυνάπτεται η φόρμα ένστασης.

 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΕΝΣΤΑΣΗΣ