ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για υποβολή προτάσεων για την ανάληψη του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης και επισκευής κτιρίου Οικοτροφείου στο Θρυλόριο Ροδόπης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΟΜΗΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο1_Οικοδομικές εργασίες_20210112