ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με διακριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ» θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα : Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 5002295, ζητά να προσλάβει με Σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από 30/01/2017 έως και 29/01/2020:

  • ΠΕ Διοικητικό, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
  • ΥΕ/ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
  • ΠΕ Φαρμακοποιό, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου.
  • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου.
  • ΔΕ Μάγειρα, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή Παροχής Συσσιτίου.
  • ΥΕ/ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, προκειμένου να επανδρώσει τη Δομή Παροχής Συσσιτίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αίτησης ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε. Σύντομα θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα της πρόσκλησης.