Το Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητά:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ  για τις ανάγκες του Προγράμματος «ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ» στην Πάτρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (συνολική διάρκεια προγράμματος 18 μήνες).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή δομές με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.
 2. Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση.
 3. Καλή γνώση Αγγλικών
 4. Άριστη γνώση Η/Υ.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση Μαιζώνος 131,ΤΚ 26221 Πάτρα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@somateio-ikelos.gr

 1. Βεβαίωση Τίτλων Σπουδών
 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 3. Βιογραφικό
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση οτι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι αληθή
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ή ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ  για τις ανάγκες του Προγράμματος «ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ» στην Πάτρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου (συνολική διάρκεια προγράμματος 18 μήνες).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Εμπειρία στη Διαχείριση χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εμπειρία σε προγράμματα τα οποία αφορούν ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη θα προσμετρηθούν θετικά).
 1. Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση.
 2. Άδεια κατόχου λογιστή Β’ τάξης , επιθυμητή Α΄
 3. Καλή γνώση Αγγλικών
 4. Άριστη γνώση Η/Υ.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά στη Δ/νση Μαιζώνος 131,ΤΚ 26221 Πάτρα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@somateio-ikelos.gr

 1. Βεβαίωση Τίτλων Σπουδών
 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 3. Βιογραφικό
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση οτι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι αληθή

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Μπορείτε να την κατεβάσετε στο τέλος της σελίδας).

ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ 30/6/18

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ