ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ>> ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Το Σωματείο <<Ίκελος>> ανέλαβε το 2014 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη ευπαθών ομάδων ευζήν>> σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικης Αχαΐας  το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ>> ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Το Σωματείο <<Ίκελος>> ανέλαβε το 2014 το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη ευπαθών ομάδων φροντίζω>> σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου  το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ>>

Το Σωματείο <<Ίκελος>> ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας κοινωνικών δομών στον Δήμο Ήλιδας. ΄Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και θα έχει διάρκεια τριών ετών.