Στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο δυτικής Ελλάδας, για το “Το Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019”, συμμετείχε και ο ΙΚΕΛΟΣ. Το Σωματείο μας, εκπροσωπήθηκε από την κ. Χαρά Γουλιάμη, ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του “ΙΚΕΛΟΣ”. “Ζωηρή” και αποτελεσματική η παρουσία των στελεχών του Σωματείου, δίνουν πάντα το “παρών” σε όλες τις δράσεις και τις συζητήσεις στα κέντρα λήψεις αποφάσεων, με κοινό παρανομαστή την προσφορά, τη φροντίδα και την αγάπη στον συνάνθρωπο που μας έχει ανάγκη.