Οριστικά Αποτελέσματα 2ης πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιχορήγηση για την ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» με Κωδικό ΟΠΣ 5062190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΑ_2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ