Στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόληψης και προαγωγής υπηρεσιών υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» υλοποιούν το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Στο πρόγραμμα είναι ενταγμένοι άτομα, οι οποίοι ζούσαν σε συνθήκες έλλειψης στέγης:

–  Άστεγα άτομα που διαβιούσαν μέχρι πρόσφατα σε ιδρύματα κλειστού τύπου  (ιδρύματα παίδων, ιδρύματα χρόνιων παθήσεων, κλπ.)

–     Άστεγοι, που έχουν φιλοξενηθεί το τελευταίο έτος από τον Κοινωνικό Οργανισμό – Ξενώνας Αστέγων.

–  Γυναίκες με τα παιδιά τους που φιλοξενούνταν στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πατρέων.

  

Προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη και αυτονόμηση των ωφελουμένων του προγράμματος, έχουν διενεργηθεί οι εξής δράσεις ομαδικής συμβουλευτικής και εθελοντισμού:

 

  1. ΔΡΑΣΗ ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής στις 15/04/2019.

Παροχή εργασιακής συμβουλευτικής από εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ ΟΑΕΔ, λεπτομερής ανάλυση και επεξήγηση των  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ωφελούμενων, σχετικά με την εργασιακή τους ένταξη (δικαιώματα εργαζομένων στο χώρο εργασίας, προβλεπόμενες άδειες και ρεπό, υπερωρίες, είδος συμβάσεων, τύπος αποδοχών, ειδικότητα, κλπ.).

Η δράση αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά θετική και οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για υποβολή ερωτημάτων προς τους εργασιακούς συμβούλους, οι οποίοι ήταν συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.

  1. ΔΡΑΣΗ ομαδικής συμβουλευτικής αγωγής υγείας «Διατροφή και υγεία» στις 16/10/2019.

Παροχή συμβουλευτικής από διατροφολόγο του Π.Γ.Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», λεπτομερής επεξήγηση των διατροφικών συνηθειών που πρέπει να ακολουθεί η κάθε ηλικιακή ομάδα – ενήλικες, έγκυοι, άνω των 65 ετών, κλπ. – αναφορά στην ενδεδειγμένη ποσότητα λήψης νερού.

Η δράση αξιολογήθηκε ως θετική σε ότι αφορά την θεματολογία και την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων, η διατροφολόγος παρείχε εξειδικευμένες συμβουλές και κατευθύνσεις και διανεμήθηκαν και φυλλάδια – ενημερωτικό υλικό «Εθνικός Διατροφικός Οδηγός».

  1. Εθελοντική αιμοδοσία.

Στα πλαίσια του εθελοντισμού ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν προβεί σε αιμοδοσία στο Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας».

Έχουν ωφεληθεί του προγράμματος 37 άτομα.