Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» αναζητά κατάλληλους/ες υποψήφιους/υποψήφιες για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων, για την λειτουργία της νέας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Οι θέσεις αναλυτικά είναι:

 • Ψυχίατροι (2 θέσεις)
 • Ψυχολόγοι (4 θέσεις)
 • Εργοθεραπευτές (3 θέσεις)
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί (2 θέσεις)
 • Νοσηλευτές / Επισκέπτες Υγείας (2 θέσεις)
 • Διοικητικός Υπάλληλος
 • Υπάλληλος γενικών καθηκόντων

 

Απαραίτητα προσόντα – δικαιολογητικά υποψηφίων

 • Πτυχίο
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (συναφές με το αντικείμενο της Μονάδας)
 • Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης / ψυχικής υγείας
 • Βιογραφικό σημείωμα – αίτηση

 

Οι υποψήφιοι/ες, που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να αποστέλλουν mail στο hr@somateio-ikelos.gr τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 01/03/2023 έως και τις 10/03/2023 & ώρα 16:00 μ.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΠΨ