ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με διακριτικό τίτλο ‘’ΙΚΕΛΟΣ’’ , ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και έχει έδρα τη Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής υπηρεσιών υγείας. Η ιδέα της δημιουργίας του σωματείου γεννήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, που κύριος στόχος τους είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους λήπτες, εστιάζοντας στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικοποίησης.

Η αποστολή του Σωματείου βασίζεται στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ανιδιοτελή προσφορά και στην ανάδειξη και σωστή χρησιμοποίηση των αξιών και ικανοτήτων όσων εμπλέκονται σε αυτή την συλλογική προσπάθεια. Το όραμα του Σωματείου ‘’ΙΚΕΛΟΣ’’ είναι η δημιουργία μιας κοινότητας η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ατόμου, θα εμπνέει στους εμπλεκόμενους αξίες και ιδανικά ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να μεταδίδει τις γνώσεις που κατέχει, με κύριο σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε σημαντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο ρατσισμός.

Το Σωματείο ‘’ΙΚΕΛΟΣ’’ αποτελείται-κυρίως- από εθελοντές ψυχολόγους, Ιατρούς , κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, οικονομολόγους και δικηγόρους. Ο εθελοντισμός διακατέχεται από ιδιαίτερες αξίες , όπως η φιλαλληλία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανιδιοτελής προσφορά. Ο εθελοντισμός αποκλείει την έννοια της φιλανθρωπίας με τη στενή έννοια της ελεημοσύνης, του οίκτου και της διαπαιδαγώγησης. Στόχος του Σωματείου είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών του για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των σύγχρονων δυσκολιών.